img mseckero skar

Viktig reseinformation

Snabblänkar
| Allergiker | Anslutningsbuss | Befordringsvillkor | Betalningar och valuta | Bokningsvillkor | Hitta oss | Husdjur | Hytter | Identitetsbevis | Incheckningstider | Införselregler | MC | Elfordon | Säkerhetsföreskrifter | Parkering | Prövningsrätt | Restauranger | Rökfritt ombord | Sjösäkerheten | Särskilda behov | Tidsskillnader | Tullbestämmelser | Tullklarering | Visum | Åldersgräns | Hantering av gasflaskor |

Åldersgräns

Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg och anslutningsbussar. Barn och ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar 12-17 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper med vuxen ledare eller liknande. Undantaget görs inte för dagskryssningar. Det skriftliga intyget skall kunna kontrolleras per telefon med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att spara ner här, du kan också ringa oss så skickar vi ett på posten eller mailar det till dig.

Identitetsbevis

Giltigt identitetsbevis med fotografi skall alltid medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Nordiska medborgare behöver inte uppvisa pass för resor inom Norden men alla resenärer måste kunna legitimera sig med ett giltigt identitetsbevis med fotografi. För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt id-kort.

Följande identitetshandlingar accepteras: Pass (alla nationaliteter), nationellt id-kort (Schengen-/EU-/EES-medborgare), körkort (nordisk medborgare). Läs mer här.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet.

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Incheckningstider

För att garantera plats på fartyget rekommenderar vi att du förhandsbokar din resa. Alla resenärer och fordon skall vara incheckade senast 30 minuter före båtavgång, under perioden juni-augusti 45 minuter innan båtavgång. Incheckningen stänger 10 minuter innan båtavgång. Obokade bilar medtages i mån av plats och tas ombord om möjligt i den ordning de anlänt till hamnen. Bokad bilplats är reserverad till 30 minuter före avgång.

Alla tider är lokala.

Incheckningsanvisning för resenärer som går ombord
Du som har bokat och betalat din resa checkar in i våra incheckningsautomater i terminalen. I automaten skriver du in ditt bokningsnummer, eller scannar QR-koden på bekräftelsen och får ut ett boardingkort/båtbiljett, som du scannar längre fram för att passera igenom incheckningsgaterna. Incheckningsautomaterna öppnar 2 timmar innan båtavgång (1,5 timmar innan 10.00-avgången) i Grisslehamn och 1 timme innan båtavgång i Berghamn. Grupper checkar in vid den bemannade informationen i terminalen.

Anvisningar för MC ombord på bildäck

Motorcyklar som lastas på bildäck placeras längs fartygets sida på nedre bildäck. När man visats till sin angivna plats lägger man i ettans växel och fäller ut sidostödet. Använd ej eventuella centralstödet eftersom fordonet då kan välta under överfärden. Besättningen hjälper självklart till med surrning vid behov.

Hybrid och elfordon

Laddning av hybrid- och elfordon är inte möjligt i våra hamnar eller ombord på fartyget.

Tullbestämmelser

Införselregler

Befordringsvillkor

Rederiet friskriver sig från ansvar så långt gällande sjölag tillåter.
Fartygets ansvar för skada på passagerare samt för skada eller förlust av resegods eller annat gods, som omhändertagits för befordran, är maximerat i enlighet med sjölagens bestämmelser.
Rederiet förbehåller sig rätten att befordra gods på däck. Passagerare bär själv de maximala självrisker som omnämnes i gällande sjölag.

Inresa till Åland för icke nordiska medborgare

Nordiska medborgare behöver inte visum. För gällande visumbestämmelser för icke nordiska medborgare, kontakta finska ambassaden i Stockholm på tel. +46 (0) 8-67 6 67 00.

Befälhavarens prövningsrätt

Alla passagerares och besättningens säkerhet ombord är av yttersta vikt. För upprätthållande av säkerheten, ligger prövningsrätten för resetillstånd och utnyttjande av följeslagare hos fartygets befälhavare. Se sammanfattad information gällande assistans på Eckerö Linjen, klicka här.

Här hittar du också Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.

Här kan du också läsa mer om tillgänglighetsvillkor och kvalitetsnormer för assistans.

För kontaktuppgifter gällande rättigheter till nationell myndighet, Konsumentverket, klicka här.

Handikapp och särskilda behov

Planera din resa och meddela oss i god tid dina önskemål samt vilka eventuella rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning du kommer att medföra så vi kan organisera den bäst lämpade assistansen utifrån dina behov. Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under resan, måste du uppge det redan vid bokningen. Är din hälsa och resförmåga nedsatt på grund av sjukdom bör du före resan rådgöra med läkare för att utesluta eventuella hinder för resandet.

Ombord på fartyget finns hiss mellan bildäck och däck 7 samt låga trösklar i allmänna utrymmen (mötesrum Jungman, mötesrum/bar Båtsman samt soldäck ligger på däck 8 där det endbart finns trappor). På däck 6 finns en handikappanpassad toalett.

Medföljande assistent
Eckerö Linjen kan begära att personer med nedsatt rörlighet reser i sällskap med någon som kan assistera under resan. En medföljande assistent ska på önskan av resenären kunna ge nödvändig ledsagning i terminalen samt vid ombordstigning och avstigning.

Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid. Kontrollera i samband med bokningen hur lång tid före avgång du behöver vara i terminalen. Ledsagningen utförs av rederiets personal. Rullstol finns att tillgå i hamnen men kan inte lånas ut under båtresan. Begränsat antal, uppge vid bokning om du behöver rullstor till/från båten.

Boka ledsagning om du:
• Inte har egen ledsagare eller personlig assistent med dig
• Behöver särskild service för att komma till och från fartyget och för att komma ombord
• Använder bärbar syrgasutrustning
• Är rullstolsbrukare
• Har nedsatt syn eller hörsel och behöver ledsagning

Du blir mött vid en pick up-point/träffpunkt från vilken du ledsagas genom säkerhetskontrollen och vidare till ombordstigningen. Du behöver vara vid pick up-point senast 30 minuter före avresetiden om inte annat överenskommes vid bokningstillfället. Ledsagaren hjälper dig ombord. Ombord på fartyget är rederiet ansvarigt för resenärernas säkerhet varför särskilda regler för utrymning m.m. har fastställts beroende på ledsagningskrav.

Vid fartygets ankomst möter ledsagare upp vid fartygets reception och assisterar till pick-up point vid utgång från terminalen.

Betalningar och valuta

Ombord kan du betala dina inköp med kontanter (sek och euro), bankkort eller swish. Ombord kan du också växla sek och euro. Det finns en uttagsautomat i Grisslehamn till höger om ingången till terminalen. På Åland kan du betala med euro men även med svenska kronor på många ställen samt bank- och kreditkort med Visa-funktion. Kontrollera med din bank om ditt bankkort är gångbart i utlandet.

Tidsskillnader

Tidsskillnaden mellan Sverige och Finland är en timme. Då klockan är 11.00 i Sverige är den 12.00 på Åland.

Hytter

Tidvis finns det ett litet antal hytter till försäljning. Dessa säljs endast ombord i informationen och vi kan inte garantera att det alltid finns hytter att tillgå. Observera att du måste uppvisa ID i samband med köp av hytt.

Restauranger och platsbokning

Här finns information om våra måltidsalternativ ombord.

Husdjur

Det är tillåtet att föra husdjur mellan EU-länderna när djuren har ID-märkning (mikrochip), pass för sällskapsdjur, giltig rabiesvaccination, samt för hund även avmaskning mot bandmask (echinococcos) samt avmaskade mot rävbandsmask av veterinär 1-5 dygn (24-120 h) före avresa. Kontakta din veterinär i god tid före avresan (minst 1 månad). Kontrollera de aktuella bestämmelserna för införsel/återinförsel till Åland hos Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida eller per telefon +358-20 690 999 och införsel/återinförsel till Sverige hos Jordbruksverkets hemsida eller per telefon 036-15 50 00. Observera att hund, katt, häst osv. har olika regler.

Husdjur får medföras på anslutningsbussen enbart om man har den i korg eller väska i knät. Ägaren ansvarar för att djuret ej stör andra och plats anvisas bak i bussen p.g.a. eventuella allergiker. Ledarhund och assistanshundar undantas från regeln.

Ombord på M/S Eckerö finns särskilda platser där husdjur får vistas, dessa platser är vid utmärkta bord längst in i kafeterian, vid sofforna på entrédäck (vid informationen) samt ute på däck. Djurägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan gör detta på eget ansvar. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas före ankomst till hamn. Kom dock ihåg att det kan bli väldigt varmt på bildäck sommartid. Husdjuret skall alltid vara kopplade då de vistas ombord.

Anslutningsbuss

Våra anslutningsbussar måste förhandsbokas. Kom till hållplatsen som du har bokat senast 10 minuter innan bussens avgångstid. Vid ombordstigning på bussen uppger du bokningsnummer och namn. Ditt boardingcard löser du sedan ut i terminalen i Grisslehamn. Se tider och hållplatser här

Med bil till Grisslehamn

Vägen till Grisslehamn slingrar sig vackert genom landskapet. Väl framme i Grisslehamn väntar en härlig sjöresa till Åland. Det finns många bra sätt att tillbringa den på. Blir det soldäcket, restaurangerna eller taxfreeshopping?

GPS-koordinater Grisslehamn
Bredd: 60.09955. Längd: 18.813516.
Skatuddsvägen 10
SE-764 56 GRISSLEHAMN

Parkering i Grisslehamn

Till ditt förfogande finns en förmånlig parkering vid vår terminal i Grisslehamn. Parkeringen kostar 20:– för 12 timmar och 30:– för 24 timmar. Det går att betala med bankkort, bensinkort eller SMS i parkeringsautomaten.

Avgift för husvagn/husbil 80:– (1/10-30/3) och 150:– (1/4-30/9) per dygn. Maxtid ett dygn. För er som önskar bo på camping rekommenderar vi Grisslehamns Marina & Camping, ca 500 meter från Eckerö Linjens terminal.

Rökfritt ombord

Eckerö Linjens fartyg är rökfria. Möjlighet till rökning finns endast ute på däck.

Allergiker

Ombord finns alltid laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ. För övrig specialkost, tag kontakt med personalen då du är ombord. Observera att vi säljer jordnötter och nötmix ombord.

Tullklarering

All tullklarering för svensk räkning sker vid Eckerö Tullstation, för mer info se www.tulli.fi

Sjösäkerheten

Båtresan tar två timmar och är delvis inomskärs, du har land i sikte hela tiden. Om förhållandena kräver sänker vi farten, utan att medföra förseningar. Vi har möjlighet att välja olika farleder vid olika väderförhållanden. Vårt fartyg är besiktat och godkänt av både svenska och finska sjöfartsmyndigheter. Besättningen är svensktalande och säkerhetsinformation är på svenska. Säkerhetsövningar genomförs kontinuerligt samt regelbundet under sjöfartsmyndigheternas överinseende.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Fartygets befälhavare, eller den han utser, har rätt att vägra transportera passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord. Passagerare ska följa anslag och ordningsregler som finns uppsatta ombord och i terminalen, samt eventuella instruktioner från besättningen.

Livsmedel, med avsikt att konsumeras ombord i fartygets restauranger tillåts ej utan besättningens medgivande. Babymat samt specialkost för födoämnesallergiker får dock tas med ombord.

Passagerare får inte ta med alkohol eller andra droger ombord. Det är ej heller tillåtet att ombord förtära medhavd alkohol eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik. Passagerare som är berusad eller som stör ordningen ombord kan avvisas från fartyget.

Passagerare får inte utan specialtillstånd ta med vapen, utrustning eller andra föremål som kan medföra fara för passagerare, besättning eller fartyg. Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvaring under resan. Passagerare som på anmodan ej uppvisar innehållet i medförts resegods kan nekas medfölja fartyget. Passagerare har ej rätt till återbetalning för biljettkostnaden och ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisning.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter på anslutningsbussarna
Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med fartygsresa.

Hantering av gasflaskor

Gasoltuber som används i husbilar, husvagnar och motsvarande fordon får
transporteras om de uppfyller följande förutsättningar:

 • Högst 60 liter gasol får transporteras sammanlagt per fordon (1 kg gas motsvarar ca 2 liter gas i vätskeform).
 • Gasoltuberna skall vara hela och oskadade och uppfylla säkerhetskraven med
  avseende på märkning och provning. Flaskor och tuber från detaljhandel accepteras.
 • Godset ska vara avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid.
 • Gasol får endast medföras i fordon som är besiktigade och godkända för detta.

Förhållningsregler angående gasoltuber ombord på fartyget och inom terminalområden:

 • Gasoltuber skall anmälas vid incheckningen till personalen. Personalen informerar om förhållningsreglerna och klisterlapp eller tejp places där gasoltuberna finns på fordonet.
 • Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd. Alla gasanläggningar såsom spisar och kylskåp måste vara avstängda under hela överfarten och inom terminalområdet.
 • Flaskor måste förvaras stående i upprätt läge, för att säkerhetsventilen skall fungera korrekt.
 • Gasoltuberna skall vara lätta att komma åt samt kunna avlägsnas snabbt under
  sjöresan. Luckan till gasoltubernas förvaringsplats skall vara olåst och uppmärkt.

Alla gasoltuber räknas till sin fulla vikt/volym oberoende av fyllnadsgrad.

Bokningsvillkor

Se bokningsvillkor här

img busslinjekarta-illustrerad

Tidtabell och rutt

Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se Eckerö Linjens tidtabell samt övrig info om…

Läs mer
img Ms-Eckero solnedgang vinter

Priser

Åker du buss till båten, går ombord eller tar bilen med? Här kan du se alla våra biljettpriser.

Läs mer