img mseckero skar

Integritetspolicy

Allmänt
För oss på Eckerö Linjen är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller för all Eckerö Linjens användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som privatkund och resenär.

Insamlade personuppgifter
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, födelsedatum, demografiska uppgifter, order- och betaluppgifter och information om hur du använder våra tjänster.
För att förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookie-policy.

Vår användning och delning
Vi på Eckerö Linjen använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:
– Administration och fullgörande av avtal,
– Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
– Metod- och affärsutveckling.
Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.
Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till kontroll i övrigt över dina uppgifter på de sätt som framgår här. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att kontakta Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Postadress: Box 158, AX-22101 Mariehamn
Besöksadress: Torggatan 2, AX-22100 Mariehamn
E-post: [dataskydd@eckerolinjen.se](mailto: dataskydd@eckerolinjen.se)
Telefon: +358 18 28 000
Webbplats: www.eckerolinjen.se

Läs hela integritetspolicyn här