Viktig reseinformation

Viktig reseinformation

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för privatresor

Åldersgräns

Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg på samtliga avgångar och på alla anslutningsbussar. Ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar under 18 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper eller liknande. Undantag görs inte för dagskryssningar. Det skriftliga intyget skall kunna kontrolleras per telefon med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att hämta här och finns också på våra försäljningskontor.

Undantagna är även ungdomsgrupper som reser tillsammans med ledare, som exempelvis idrotts- och skolgrupper.

Identitetsbevis

Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet.

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling, mer information här.
Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Upplysningar om biljetter, resan etc.

För att garantera plats på fartyget rekommenderar vi att alla förhandsbokar sin resa antingen via webb bokningen, eller via telefonbokningen (tel. 0175-258 00). Vid incheckning uppger man sin bokningsnummer och får sedan biljett. Alla gäster ska registreras och de uppgifter som behövs är namn och födelseårtal, nationalitet samt eventuellt handikapp.
OBS! Alla resenärer skall vara i hamnen och incheckade senast 30 minuter före avgång. Obokade bilar medtages i mån av utrymme och tas ombord om möjligt i den ordning de anlänt till hamnen. Vid ombordkörning skall föraren vara ensam i fordonet. Under resan är det inte tillåtet att uppehålla sig på bildäck. Resenären skall också infinna sig i hamnen senast 30 minuter före färjans avgång. Resebyråbiljetter skall utbytas mot boardingcards. Alla tider är lokala. Reservation för tidsförskjutningar och pris- och tidtabellsförändringar.

Bokad bilplats är reserverad till 30 minuter före avgång!

Anvisningar för MC ombord på bildäck
Motorcyklar som lastas på bildäck placeras längs fartygets utsida på nedre bildäck. När man kommer till sin anvisade plats lägger man i ettans växel och fäller ut sidostödet. Inte centralstödet eftersom fordonet då kan tippa om fartyget rullar under överfärden. Vid platsen finner man anpassade snören som man surrar fast MC:n med mot fartygets utsida (efter att man fällt ut sidostödet). Vi rekommenderar är man lägger handskarna på sadeln om du inte ämnar ta med dess upp på båten, lägg sedan snöret över dem och knyta det i fotpinnen eller ramen. Man kan även dra snöret till styret eller någon annan lämplig plats beroende på modell. Besättningen hjälper självklart till vid behov om du är osäker på hur du skall surra motorcykeln. Vid ankomst – starta ej motorcykeln före angivet klartecken.

Tullbestämmelser

Se införselregler.

Befordringsvillkor

Rederiet friskriver sig från ansvar så långt gällande sjölag tillåter. Fartygets ansvar för skada på passagerare samt för skada eller förlust av resegods eller annat gods, som omhändertagits för befordran, är maximerat i enlighet med sjölagens bestämmelser. Rederiet förbehåller sig rätten att befordra gods på däck. Passagerare bär själv de maximala självrisker som omnämnes i gällande sjölag.

Inresa till Åland för icke nordiska medborgare
Nordiska medborgare behöver inte visum. För gällande visumbestämmelser för icke nordiska medborgare, kontakta finska ambassaden i Stockholm på tel. +46 (0) 8-67 6 67 00.

Handikapp och särskilda behov

Planera resan och meddela oss i god tid!
Planera din resa och meddela oss i god tid dina önskemål samt vilka eventuella rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning du tänker medföra så Eckerö Linjen kan organisera den bäst lämpade assistansen utifrån dina behov. Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under resan, måste du uppge det
redan vid bokningen. Är din hälsa och resförmåga nedsatt på grund av sjukdom bör du före resan rådgöra med läkare för att utesluta eventuella hinder för resandet.

Medföljande assistent
Eckerö Linjen kan begära att personer med nedsatt rörlighet reser i sällskap med någon som kan assistera under resan. En medföljande assistent ska på önskan av resenären kunna ge nödvändig ledsagning i terminalen samt vid ombordstigning och avstigning.

Rätt till ledsagning
Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid. Kontrollera i samband med bokningen hur lång tid före avgång du behöver vara i terminalen. Ledsagningen utförs av rederiets personal.

Boka ledsagning om du:
• Inte har egen ledsagare eller personlig assistent med dig
• Behöver särskild service för att komma till och från fartyget och för att komma ombord
• Använder bärbar syrgasutrustning
• Är rullstolsburen
• Har nedsatt syn eller hörsel och behöver direkt information

Incheckning
Du blir mött vid en pick up-point/träffpunkt från vilken du ledsagas genom säkerhetskontrollen och vidare till ombordstigningen. Du behöver vara vid pick up-point senast 30 minuter före avresetiden om inte annat överenskommes vid bokningstillfället.

Ombordstigning
Ledsagaren hjälper dig ombord. Ombord på fartyget är rederiet ansvarigt för resenärernas säkerhet varför särskilda regler för utrymning m.m. har fastställts beroende på ledsagningskrav.

Rörelsehindrad
Fartyget har hiss anpassad för hjälpmedel, och låga trösklar i allmänna utrymmen. På däck 6 finns en allmän handikappanpassad toalett. OBS! Vi har inte möjlighet att låna ut rullstol under resan.

Medresande assistent
Om du inte kan äta själv eller sköta hygienen, bör du resa i sällskap med någon som kan assistera. Eftersom det ombord inte finns någon sjukvårdare bör du, om du har behov av medicinsk assistans, ha en medresande assistent. Kontrollera med rederiet innan resan vilka regler som gäller medföljande assistenter.

Vid ankomsten
Vid fartygets ankomst möter ledsagare upp vid fartygets reception och assisterar till pick-up point vid utgång från terminalen.

Befälhavarens prövningsrätt
Alla passagerares och besättningens säkerhet ombord är av yttersta vikt. För upprätthållande av säkerheten, ligger prövningsrätten för resetillstånd och utnyttjande av följeslagare hos fartygets befälhavare.

Här hittar du Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.
Här hittar du kontaktuppgifter till ansvarig myndighet, Konsumentverket.
Här hittar du tillgänglighetsvillkor och kvalitetsnormer för assistans.

Valuta

Ombord kan du växla sek och euro. Du kan betala dina inköp med online betalkort och svenska bankkort fungerar som betalmedel. Det finns en uttagsautomat i Grisslehamn, till höger om ingången till terminalen.
På Åland kan du betala med euro, svenska kronor och kreditkort. OBS! Kontrollera med din bank om ditt bankkort är gångbart i utlandet.

Tidsskillnader

Tidsskillnaden mellan Sverige och Finland är en timme. Då klockan är 11.00 i Sverige är den 12.00 på Åland.

Hytter

Det finns hytter ombord på M/S Eckerö men de är ej bokningsbara på förhand. Om du önskar hytt under resan kan du fråga vid informationen ombord. Hytten betalas på plats.

Husdjur

Det är tillåtet att föra husdjur mellan EU-länderna när djuren har ID-märkning (mikrochip), pass för sällskapsdjur, rabiesvaccination, avmaskning mot bandmask (echinococcos) samt är avmaskade mot rävbandsmask av veterinär 1-5 dygn före avresa (gäller även dagskryssning). Kontakta din veterinär i god tid före avresan (minst 1 månad). Kontrollera de aktuella bestämmelserna för införsel/återinförsel till Åland hos Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida eller per telefon +358-20 690 999 och införsel/återinförsel till Sverige hos Jordbruksverkets hemsida eller per telefon 036-15 50 00.

Husdjur på anslutningsbussen
Husdjur får medföras på anslutningsbussen enbart om man har den i korg eller väska i knät. Ägaren ansvarar för att djuret ej stör andra och plats anvisas bak i bussen p.g.a. eventuella allergiker. Ledarhund undantas från regeln.

Husdjur ombord på M/S Eckerö
Ombord finns särskilda platser där husdjur får vistas, dessa platser är vid sofforna vid informationen, vid utmärkta bord längst in i kafeterian samt ute på däck. Djurägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan gör detta på eget ansvar. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas före ankomst till hamn. Kom dock ihåg att det kan bli väldigt varmt på bildäck sommartid. Ansvaret för husdjuret ligger hos ägaren och de skall alltid vara kopplade då de vistas ombord.

Parkering i Grisslehamn

Till ditt förfogande finns en förmånlig parkering vid vår terminal i Grisslehamn. Parkeringen kostar 20:– för 8 timmar och 30:– för 24 timmar. Det går bra att betala både med kort och kontanter i parkeringsautomaten.

Trängselskatt i Stockholm och Göteborg

Trängselskatt för utländska fordon införs från och med 1 januari 2015, för mer info sewww.transportstyrelsen.se

Rökfritt ombord

Eckerö Linjens fartyg är rökfria. Möjlighet till rökning finns ute på däck.

Allergiker

Ombord finns alltid laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ. För övrig specialkost, tag kontakt med personalen då du är ombord. Observera att vi säljer jordnötter och nötmix ombord.

Tullklarering

All tullklarering för svensk räkning sker vid Eckerö Tullstation, för mer info se www.tulli.fi

Sjösäkerheten

Båtresan tar två timmar och är delvis inomskärs, du har land i sikte hela tiden. Om förhållandena kräver sänker vi farten, utan att drabbas av förseningar. Vi har möjlighet att välja olika farleder vid olika väderförhållanden. Ingen trafik nattetid. Våra fartyg har besiktats och godkänts av både svenska och finska sjöfartsmyndigheter. Från fartygets kommandobrygga har man visuell uppsikt över fartygets bogport och dessutom TV-övervakning och larm av densamma. Besättningen är svensktalande och säkerhetsinformation är på svenska. Säkerhetsövningar genomförs kontinuerligt varje vecka samt regelbundet under sjöfartsmyndigheternas överinseende.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Fartygets befälhavare, eller den han utser, har rätt att vägra transportera passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget. Passagerare ska följa anslag och ordningsregler som finns uppsatta ombord och i terminalen, samt eventuella instruktioner från besättningen.

Livsmedel, med avsikt att konsumeras ombord i fartygets restauranger tillåts ej utan besättningens medgivande. Babymat samt specialkost för födoämnesallergiker får dock tas med ombord.

Passagerare får inte ta med alkohol eller andra droger ombord. Det är ej heller tillåtet att ombord förtära medhavd alkohol eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik. Passagerare som är berusad eller som stör ordningen ombord kan avvisas från fartyget.

Passagerare får inte utan specialtillstånd ta med vapen, utrustning eller andra föremål som kan medföra fara för passagerare, besättning eller fartyg. Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvaring under resan. Passagerare som på anmodan ej uppvisar innehållet i medförts resegods kan nekas medfölja fartyget. Passagerare har ej rätt till återbetalning för biljettkostnaden och ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisning.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter på anslutningsbussarna

Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med fartygsresa.