M/S Eckerö trafikerar dagligen. För aktuella restriktioner gällande gränsöverskridning för tillfället, samt våra säkerhetsåtgärder till följd av Covid-19,klicka här
Viktig reseinformation

Viktig reseinformation

Alla som är friska och symptomfria är välkomna ombord.
Vi vill erbjuda dig en både säker och trevlig resa och här kan du läsa mer om hur coronaviruset påverkar resandet med M/S Eckerö.

Åldersgräns
Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg på samtliga avgångar och på alla anslutningsbussar. Ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar under 18 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper eller liknande. Undantag görs inte för dagskryssningar. Det skriftliga intyget skall kunna kontrolleras per telefon med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att spara ner här, du kan också ringa oss så skickar vi ett på posten eller mailar det till dig.

Identitetsbevis
Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet.

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling, mer information här. Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Incheckningstider
För att garantera plats på fartyget rekommenderar vi att alla förhandsbokar sin resa antingen via webb bokningen, eller via telefonbokningen (tel. 0175-258 00). Alla resenärer skall vara i hamnen och incheckade senast 30 minuter före avgång. Obokade bilar medtages i mån av utrymme och tas ombord om möjligt i den ordning de anlänt till hamnen. Vid ombordkörning skall föraren vara ensam i fordonet. Under resan är det inte tillåtet att uppehålla sig på bildäck. Resenären skall också infinna sig i hamnen senast 30 minuter före färjans avgång. Alla tider är lokala.

Bokad bilplats är reserverad till 30 minuter före avgång!

Incheckningsanvisning för resenärer som går ombord
Du som har bokat och betalat din resa checkar in i våra nya incheckningsautomater i terminalen. Det finns nio stycken i Grisslehamn och tre stycken i Berghamn, om du vill ha hjälp med att checka in kan du vända du dig till någon av vår personal i gula västar. I automaten skriver du in ditt bokningsnummer, eller scannar QR-koden på bekräftelsen och får ut ett boardingkort/båtbiljett, som du scannar längre fram för att passera igenom incheckningsgaterna. Incheckningsautomaterna öppnar 2 timmar innan båtavgång i Grisslehamn ooch 1 timme innan båtavgång i Berghamn. Grupper checkar in vid den bemannade informationen i terminalen. Se infoblad här

Anvisningar för MC ombord på bildäck
Motorcyklar som lastas på bildäck placeras längs fartygets utsida på nedre bildäck. När man kommer till sin anvisade plats lägger man i ettans växel och fäller ut sidostödet. Inte centralstödet eftersom fordonet då kan tippa om fartyget rullar under överfärden. Vid platsen finner man anpassade snören som man surrar fast MC:n med mot fartygets utsida (efter att man fällt ut sidostödet). Vi rekommenderar är man lägger handskarna på sadeln om du inte ämnar ta med dess upp på båten, lägg sedan snöret över dem och knyt det i fotpinnen eller ramen. Man kan även dra snöret till styret eller någon annan lämplig plats beroende på modell. Besättningen hjälper självklart till vid behov om du är osäker på hur du skall surra motorcykeln. Vid ankomst – starta ej motorcykeln före angivet klartecken.

Tullbestämmelser
Införselregler

Befordringsvillkor
Rederiet friskriver sig från ansvar så långt gällande sjölag tillåter.
Fartygets ansvar för skada på passagerare samt för skada eller förlust av resegods eller annat gods, som omhändertagits för befordran, är maximerat i enlighet med sjölagens bestämmelser.
Rederiet förbehåller sig rätten att befordra gods på däck. Passagerare bär själv de maximala självrisker som omnämnes i gällande sjölag.

Inresa till Åland för icke nordiska medborgare
Nordiska medborgare behöver inte visum. För gällande visumbestämmelser för icke nordiska medborgare, kontakta finska ambassaden i Stockholm på tel. +46 (0) 8-67 6 67 00.

Obs! Som följd av Covid-19 har regelverken kring inresande till Åland ändrats. Här finns aktuell information om vad som gäller kring inresande till Finland/Åland:
Arbetsresor och andra nödvändiga resor över gränserna inom Schengenområdet är tillåtna.
Gränskontrollen vid de finska (åländska) gränserna kommer att kvarstå tills vidare. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i myndigheternas rekommendationer och de regler för hygien och hälsa som myndigheterna infört. Läs mer om vad som gäller för inresa till Åland för tillfället – se finska gränsbevakningens aktuella regler här.
https://www.raja.fi/aktuellt/fragorochsvar
https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang
Kontaktuppgifter till finländska gränsbevakningsväsendet:
Telefon +358 (0)50 597 2255 (kl. 8–16)
rajavartiolaitos@raja.fi

Klicka här för informationsblad för inresande från Sverige.

Handikapp och särskilda behov
Planera din resa och meddela oss i god tid dina önskemål samt vilka eventuella rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning du tänker medföra så Eckerö Linjen kan organisera den bäst lämpade assistansen utifrån dina behov. Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under resan, måste du uppge det redan vid bokningen. Är din hälsa och resförmåga nedsatt på grund av sjukdom bör du före resan rådgöra med läkare för att utesluta eventuella hinder för resandet.

Ombord på fartyget finns hiss mellan bildäck och däck 7 samt låga trösklar i allmänna utrymmen (mötesrum Jungman, mötesrum/bar Båtsman samt soldäck ligger på däck 8 dit det endast finns trappor). På däck 6 finns en allmän handikappanpassad toalett.

Medföljande assistent
Eckerö Linjen kan begära att personer med nedsatt rörlighet reser i sällskap med någon som kan assistera under resan. En medföljande assistent ska på önskan av resenären kunna ge nödvändig ledsagning i terminalen samt vid ombordstigning och avstigning.

Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid. Kontrollera i samband med bokningen hur lång tid före avgång du behöver vara i terminalen. Ledsagningen utförs av rederiets personal. OBS! Vi har inte möjlighet att låna ut rullstol under resan.

Boka ledsagning om du:
• Inte har egen ledsagare eller personlig assistent med dig
• Behöver särskild service för att komma till och från fartyget och för att komma ombord
• Använder bärbar syrgasutrustning
• Är rullstolsburen
• Har nedsatt syn eller hörsel och behöver direkt information

Du blir mött vid en pick up-point/träffpunkt från vilken du ledsagas genom säkerhetskontrollen och vidare till ombordstigningen. Du behöver vara vid pick up-point senast 30 minuter före avresetiden om inte annat överenskommes vid bokningstillfället.Ledsagaren hjälper dig ombord. Ombord på fartyget är rederiet ansvarigt för resenärernas säkerhet varför särskilda regler för utrymning m.m. har fastställts beroende på ledsagningskrav.

Vid fartygets ankomst möter ledsagare upp vid fartygets reception och assisterar till pick-up point vid utgång från terminalen. OBS! Vi har inte möjlighet att låna ut rullstol under resan.

Befälhavarens prövningsrätt
Alla passagerares och besättningens säkerhet ombord är av yttersta vikt. För upprätthållande av säkerheten, ligger prövningsrätten för resetillstånd och utnyttjande av följeslagare hos fartygets befälhavare.

Här hittar du Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.
Här hittar du kontaktuppgifter till ansvarig myndighet, Konsumentverket.
Här hittar du tillgänglighetsvillkor och kvalitetsnormer för assistans.

Valuta
Ombord kan du växla sek och euro. Du kan betala dina inköp med online betalkort och svenska bankkort fungerar som betalmedel. Det finns en uttagsautomat i Grisslehamn, till höger om ingången till terminalen. På Åland kan du betala med euro, svenska kronor och kreditkort. OBS! Kontrollera med din bank om ditt bankkort är gångbart i utlandet.

Tidsskillnader
Tidsskillnaden mellan Sverige och Finland är en timme. Då klockan är 11.00 i Sverige är den 12.00 på Åland.

Hytter
Tidvis finns det ett litet antal hytter till försäljning. Dessa säljs endast ombord i informationen och vi kan inte garantera att det alltid finns hytter att tillgå. Observera att du måste uppvisa ID i samband med köp av hytt.

Restauranger och platsbokning
Här finns information om våra måltidsalternativ ombord.

Husdjur
Det är tillåtet att föra husdjur mellan EU-länderna när djuren har ID-märkning (mikrochip), pass för sällskapsdjur, rabiesvaccination, avmaskning mot bandmask (echinococcos) samt är avmaskade mot rävbandsmask av veterinär 1-5 dygn före avresa (gäller även dagskryssning). Kontakta din veterinär i god tid före avresan (minst 1 månad). Kontrollera de aktuella bestämmelserna för införsel/återinförsel till Åland hos Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida eller per telefon +358-20 690 999 och införsel/återinförsel till Sverige hos Jordbruksverkets hemsida eller per telefon 036-15 50 00.

Husdjur får medföras på anslutningsbussen enbart om man har den i korg eller väska i knät. Ägaren ansvarar för att djuret ej stör andra och plats anvisas bak i bussen p.g.a. eventuella allergiker. Ledarhund och assistanshundar undantas från regeln.

Ombord på M/S Eckerö finns särskilda platser där husdjur får vistas, dessa platser är vid sofforna vid informationen, vid utmärkta bord längst in i kafeterian samt ute på däck. Djurägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan gör detta på eget ansvar. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas före ankomst till hamn. Kom dock ihåg att det kan bli väldigt varmt på bildäck sommartid. Ansvaret för husdjuret ligger hos ägaren och de skall alltid vara kopplade då de vistas ombord.

Med bil till Grisslehamn
Vägen till Grisslehamn slingrar sig vackert genom landskapet. Väl framme i Grisslehamn väntar en härlig sjöresa över till Eckerö på Åland. Det finns många bra sätt att tillbringa den på. Blir det soldäcket, restaurangerna eller taxfreeshopping?

GPS-koordinater Grisslehamn
Bredd: 60.09955. Längd: 18.813516.
Skatuddsvägen 10
SE-764 56 GRISSLEHAMN

Parkering i Grisslehamn
Till ditt förfogande finns en förmånlig parkering vid vår terminal i Grisslehamn. Parkeringen kostar 20:– för 12 timmar och 30:– för 24 timmar. Det går att betala med bankkort, bensinkort eller SMS i parkeringsautomaten.

Avgift för husvagn/husbil 80:– (1/10-30/3) och 150:– (1/4-30/9) per dygn. Maxtid ett dygn. För er som önskar bo på camping rekommenderar vi Grisslehamns Marina & Camping, ca 500 meter från Eckerö Linjens terminal.

Rökfritt ombord
Eckerö Linjens fartyg är rökfria. Möjlighet till rökning finns ute på däck.

Allergiker
Ombord finns alltid laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ. För övrig specialkost, tag kontakt med personalen då du är ombord. Observera att vi säljer jordnötter och nötmix ombord.

Tullklarering
All tullklarering för svensk räkning sker vid Eckerö Tullstation, för mer info se www.tulli.fi

Sjösäkerheten
Båtresan tar två timmar och är delvis inomskärs, du har land i sikte hela tiden. Om förhållandena kräver sänker vi farten, utan att drabbas av förseningar. Vi har möjlighet att välja olika farleder vid olika väderförhållanden. Ingen trafik nattetid. Våra fartyg har besiktats och godkänts av både svenska och finska sjöfartsmyndigheter. Från fartygets kommandobrygga har man visuell uppsikt över fartygets bogport och dessutom TV-övervakning och larm av densamma. Besättningen är svensktalande och säkerhetsinformation är på svenska. Säkerhetsövningar genomförs kontinuerligt varje vecka samt regelbundet under sjöfartsmyndigheternas överinseende.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter
Fartygets befälhavare, eller den han utser, har rätt att vägra transportera passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget. Passagerare ska följa anslag och ordningsregler som finns uppsatta ombord och i terminalen, samt eventuella instruktioner från besättningen.

Livsmedel, med avsikt att konsumeras ombord i fartygets restauranger tillåts ej utan besättningens medgivande. Babymat samt specialkost för födoämnesallergiker får dock tas med ombord.

Passagerare får inte ta med alkohol eller andra droger ombord. Det är ej heller tillåtet att ombord förtära medhavd alkohol eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik. Passagerare som är berusad eller som stör ordningen ombord kan avvisas från fartyget.

Passagerare får inte utan specialtillstånd ta med vapen, utrustning eller andra föremål som kan medföra fara för passagerare, besättning eller fartyg. Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvaring under resan. Passagerare som på anmodan ej uppvisar innehållet i medförts resegods kan nekas medfölja fartyget. Passagerare har ej rätt till återbetalning för biljettkostnaden och ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisning.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter på anslutningsbussarna
Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med fartygsresa.

Bokningsvillkor
Se bokningsvillkor här