Priser

Priser

Se priser för 2018, klicka här

 • 14/8 2017 - 7/1 2018

 • 14/8 2017 - 7/1 2018

Se fordonsklasser och storlekar här!
 • Årskort 2017

 • Bussbiljett Mariehamn - Eckerö v/v enkel

 • Måltidspriser 2017

Priser 2018

 • 8/1 - 14/6 2018

 • 8/1 - 14/6 2018

Se fordonsklasser och storlekar här!
 • 15/6 - 19/8 2018

 • 15/6 - 19/8 2018

Se fordonsklasser och storlekar här!
 • 20/8 2018 - 6/1 2019

 • 20/8 2018 - 6/1 2019

Se fordonsklasser och storlekar här!
 • Årskort 2018

 • Bussbiljett Mariehamn - Eckerö v/v enkel

 • Måltidspriser 2018