Information gällande inresa till Sverige

Du behöver inte inneha några intyg över negativt covid-19 test, genomgången infektion eller vaccinationsintyg för att resa in till Sverige.

Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas och kunna uppvisas på resan. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller vårdnadshavare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av ID-kravet.