Information gällande inresa till Åland

Välkommen till Åland!

Fr.o.m. den 1 juli 2022 behöver du inte längre inneha några intyg över negativt covid-19 test, genomgången infektion eller vaccinationsintyg för att resa in till Åland.

Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas och uppvisas på resan. Samtliga resenärers legitimation kontrolleras vid inresa till Åland. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller vårdnadshavare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av ID-kravet.