Samtliga avgångar med M/S Eckerö fram till och med 13 maj är i nuläget inställda. För aktuell information.Klicka här!

Aktuell information om covid-19

Informationen senast uppdaterad: 2020-04-06, kl. 15.45

M/S Eckerö ställer in alla turer t.o.m. den 13 maj

Då finska staten nu tagit beslut om att förlänga undantagstillståndet till och med den 13 maj, och som följd av att fortsättningsvis hålla gränserna stängda, har vi ställt in all trafik med M/S Eckerö enligt samma tidsram.

När det gäller datum efter den 13 maj följer vi noga utvecklingen. Efter UDs beslut om förlängning av avrådan från resor till andra länder ser vi just nu över våra resor under perioden maj och juni. Om ytterligare avgångar efter 13 maj skulle komma att ställas in kontaktar vi alla berörda, samt uppdaterar informationen på denna sida.
När vi kontaktar dig som berörs av en inställd avgång erbjuder vi dig antingen fri ombokning till en avgång längre fram, eller att boka av din resa med full återbetalning.
Vi beklagar att vi tvingats fatta detta beslut och hoppas att få hälsa dig välkommen ombord snart igen!


Informationen senast uppdaterad: 2020-03-15, kl. 14.35

M/S Eckerö ställer in alla turer mellan den 16 mars och 14 april

Som en följd av rådande situation kommer samtliga avgångar med M/S Eckerö från och med 16 mars till och med 14 april att ställas in.
Dagens (söndagen den 15 mars) resterande avgångar kl. 15.00 och 20.00 från Grisslehamn och kl. 18.30 från Eckerö trafikeras som vanligt.
Samtliga inbokade gäster kontaktas för tillfället.
Planen är att återuppta trafiken igen onsdagen den 15 april.

Vår högsta prioritet på Eckerö Linjen är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19).

Vi följer givetvis noga de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter, i det här fallet främst Folkhälsomyndigheten i Sverige och THL Åland/Finland (Institutet för hälsa och välfärd), där du också hittar den senaste informationen.

Den 11 mars beslutade svenska regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 500 deltagare. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19).
Vi beaktar detta i vår verksamhet och trafikerar med stort fokus på säkerhet – vi har goda rutiner på plats. Skulle myndigheternas rekommendationer kring resor ändras kommer vi att följa dessa och kontakta berörda gäster.

Du som planerar att resa med oss då vi igen är i trafik och känner sjukdomssymptom bör stanna hemma och kontakta sjukvården. Vi uppmanar alla som reser med oss att hålla god handhygien och noga följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten och THL.

FRÅGOR OCH SVAR:
Sker det någon screening av resenärer i terminalen?
Vi har ett nära samarbete med och följer myndigheternas rekommendationer. Tillsvidare görs inte screening i vår terminal.

Vad har ni för städrutiner ombord?
Vi har intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord. Vi städar oftare och har strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion.

Får man ta med en öppnad flaska med handsprit ombord?
Ja, det går bra.

Hur identifierar ni potentiella smittobärare ombord?
Besättningen har information och direktiv över hur potentiella smittobärare kan identifieras och hur de ska behandlas.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?
Vi har tydliga rutiner för att hantera olika typer av smitta ombord. Alla åtgärder utgår från myndighetsdirektiv och beslutas om i samråd med myndigheterna. Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara Corona, eller någon annan smittsam sjukdom kan vederbörande bli isolerad i hytt som fartyget tillhandahåller fram till ankomst. Eventuella Corona-tester utförs av sjukvårdsinstanserna iland.

Kan fartyget hamna i karantän?
M/S Eckerö trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav (2 timmar per väg), vilket gör att karantän inte är nödvändigt.