M/S Eckerö ställer in all trafik till och med 15 juli. För aktuell information.Klicka här!

Aktuell information om covid-19

Informationen senast uppdaterad: 2020-05-14, kl. 12.40

M/S Eckerö ställer in all trafik till och med 15 juli

Som en följd av rådande situation och att UD nu har förlängt sin avrådan från samtliga icke nödvändiga resor har vi idag tagit beslut om att ställa in samtliga avgångar med M/S Eckerö till och med onsdagen den 15 juli. Då läget för tillfället är mycket ovisst följer vi kontinuerligt med vad som händer och har beredskap att öppna upp för trafik igen med mycket kort varsel. Detta betyder alltså att trafikstarten också potentiellt kan tidigareläggas om beslut tas som kan möjliggöra detta. I dagsläget är planen att återuppta trafiken igen torsdagen den 16 juli.

Inbokade gäster informeras via sms/mail och kommer att erbjudas fri ombokning/avbokning.

Vi kommer också att förlänga giltighetstiden på köpta årskort med 6 månader.

Så snart vi är i trafik igen kommer vi att trafikera enligt följande tidtabell:
Från Eckerö dagligen kl. 13.30 och kl. 18.30, fredagar – måndagar även kl. 08.30
Från Grisslehamn dagligen kl. 10.00 och kl. 15.00, torsdagar – söndagar även kl. 20.00

Vår högsta prioritet på Eckerö Linjen är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19).

Vi följer givetvis noga de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter, i det här fallet främst Folkhälsomyndigheten i Sverige och THL Åland/Finland (Institutet för hälsa och välfärd), där du också hittar den senaste informationen.

Information från finländska gränsbevakningsväsendet:
https://www.raja.fi/aktuellt/fragorochsvar
https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

Kontaktuppgifter till finländska gränsbevakningsväsendet:
Telefon +358 (0)50 597 2255 (kl. 8–16)
rajavartiolaitos@raja.fi

FRÅGOR OCH SVAR:
Sker det någon screening av resenärer i terminalen?
Vi har ett nära samarbete med och följer myndigheternas rekommendationer. Tillsvidare görs inte screening i vår terminal.

Vad har ni för städrutiner ombord?
Vi har intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord. Vi städar oftare och har strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion.

Får man ta med en öppnad flaska med handsprit ombord?
Ja, det går bra.

Hur identifierar ni potentiella smittobärare ombord?
Besättningen har information och direktiv över hur potentiella smittobärare kan identifieras och hur de ska behandlas.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?
Vi har tydliga rutiner för att hantera olika typer av smitta ombord. Alla åtgärder utgår från myndighetsdirektiv och beslutas om i samråd med myndigheterna. Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara Corona, eller någon annan smittsam sjukdom kan vederbörande bli isolerad i hytt som fartyget tillhandahåller fram till ankomst. Eventuella Corona-tester utförs av sjukvårdsinstanserna iland.

Kan fartyget hamna i karantän?
M/S Eckerö trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav (2 timmar per väg), vilket gör att karantän inte är nödvändigt.