Bokningsvillkor privatresor

Båtresa med M/S Eckerö

Ändring eller avbokning av båtresa
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Webbokning kan ändras/avbokas via webbokningen, eller per telefon. Telefonbokning kan ändras/avbokas endast per telefon 018-28 300, eller 018-28 000. För att erhålla återbetalning måste resan avbokas senast dagen innan avresa. Ändring av resa måste ske senast dagen innan avresa. Om utresan inte har utnyttjats, eller avbokats, har rederiet rätt att avboka hemresan.

Återbetalning i EURO
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.aland@eckerolinjen.ax
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och IBAN-kontonummer. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.

Åldersgräns
Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg på samtliga avgångar och på alla anslutningsbussar. Ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar under 18 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper eller liknande. Undantag görs inte för dagskryssningar. Det skriftliga intyget skall kunna kontrolleras per telefon med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att hämta här och finns också på våra försäljningskontor.

Identitetsbevis
Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet. Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling, mer information här.

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.
Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Bokningsvillkor för paketresor (resor som förutom båtresa innehåller inkvartering eller övriga landbaserade arrangemang)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Eckerö Linjen kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Eckerö Linjen, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av logi.

Avgifter
En bokningsavgift om 15 euro debiteras i samband med logibokning. Denna avgift behåller Eckerö Linjen vid eventuell avbokning.

När blir bokningen bindande
Din bokning är bindande då du har betalat paketresan, eller en del av den. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Betalningsvillkor
Första delbetalningen utgör 20 % av paketresans pris och skall betalas på angiven betalningsdag senast två veckor efter bokningstillfället. Slutbetalningen skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om bokningen görs 40 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Avbokningsvillkor – boende i hotell.

Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info.berghamn@eckerolinjen.ax eller per telefon 018-28 300. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen. Fri avbokning av hotell senast kl. 15.00 dagen innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Avbokning av speciella landarrangemang
Vid avbokning av biljetter till konserter, teatrar, nöjesparker eller andra likvärdiga evenemang görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person
Om du önskar kan du överlåta resan till annan person. Avgiftsfritt.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till hotellet så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Om kunden och hotellet inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter eller växelkurser som direkt påverkar hyresnäringen, efter det paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Eckerö Linjen rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Information om resegaranti och paketreselagen

Eckerö Linjen Ab (org. nr 1974073-8) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Kammarkollegiet.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Lagen om resegaranti gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Paketreselagen
Vi rekommenderar att du läser paketreselagen innan du betalar ditt resepaket. Du hittar den här

Se bokningsvillkor för gruppresor här