Bokningsvillkor

Ändring/avbokning av betald båtresa
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående.

Telefonbokning
Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Webbokning med kundkonto
Betald webbokning med kundkonto kan ändras/avbokas via webbokningen, kontakta Eckerö Linjen för återbetalning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan.

Webbokning utan kundkonto
Betald webbokning utan kundkonto. Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Återlösen eller återbetalning av biljetter gäller endast resor som är avbokade enligt detta villkor.
För icke utnyttjade delar av en redan påbörjad resa erläggs ingen återbetalning.

Återbetalning
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.sverige@eckerolinjen.se eller ekonomi.aland@eckerolinjen.ax
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och ditt kontonummer med clearingkod. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen. Om du har betalat och erhållit biljett återlöser du den där den köptes.

Se villkor för gruppresor med Eckerö Linjen, klicka här
Se villkor för resor med Williams Buss, klicka här
Se villkor för resor med Birka Cruises, klicka här